Jean redt Europa

DE TROFEE


De Europese Adam Smith Stichting is een gerenommeerde denktank die zich bezighoudt met het bevorderen van het liberale gedachtegoed en van individuele vrijheden binnen de Europese Unie.

De EASS is ervan overtuigd dat de crisis een excellente stimulans biedt om creativiteit en inventiviteit te bevorderen. Bedrijven zijn de sleutel tot een winnend Europa!

Om bedrijven aan te moedigen om innovatief te denken, start de EASS een nieuwe campagne. We hebben Jean Dumont, bekend in de Belgische media om zijn positieve houding, aangeworven om Europa te doorkruisen en een prijs voor ondernemerschap toe te kennen.

Deze trofee beloont het beste idee, het meest creatieve concept, om Europa te redden van de crisis. Acht ideeën worden voorgelegd aan het publiek. U bent dus degene die kiest!

ONTDEK ONZE IDEEËN

De missie van de stichting


Pensioen, belastingen, werkloosheid, economische groei… De Europese Adam Smith Stichting legt zich erop toe om inspirerende ideeën te verspreiden voor het beter functioneren van de mondiale economie.
VOLG DE REIS VAN JEAN!

Jean redt Europa!


Jean verdedigt elke week een idee. Hij ondervraagt burgers in landen in moeilijkheden om hun situatie te leren kennen, en om zijn ideeën met hen te delen. Van Athene tot Jersey over Brussel…